Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av svømmehall i Sola kommune
Stålbasseng. Totalentreprisekostnad: 274.4 mnok.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, I5
3102,6 m2 tomt. På denne eiendommen er det et leieforhold (rubbhall).
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Nybygg av pumpestasjon på Joa i Sola
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Nybygg av base for mennesker med ROP-lidelser i Kleppvegen 6 i Sola kommune
Gnr: 31 Bnr: 115, 116 og 157 BRA nytt bygg = 102,1 m2 BRA sykkel- og bosskur = 10,6m2 BYA = 118m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.