Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Nybygg av leiligheter på Myklebust i Sola
Skal bygges ovanpå Rema 1000, Sola.
Ny turvei ved Hafrsfjord
Planlagt ferdigstilt 2023-2024.
Nybygg av ventilkammer i Røyneberg
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Ny sykkelveg med fortau i Sola
850 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Sanering av VA-ledninger i Sola kommune
Sola kommune skal fornye og forbedre VA-nettet i Sande terrasse, Sandesletta og Mostunvegen. Samtidig vil private husstander få pålegg om å separere sitt avløp. I prosjektet inngår ca. 550 m kommunale grøfter. Det antas å være høy grunnvannstand i en stor del av grøftene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.