Alle aktuelle byggeprosjekter i Sokndal

Nybygg eller oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Sokndal kommune
Sokndal kommune har besluttet å oppgradere vannbehandlings anlegget i Åna Sira. Innbydelsen har to alternativer for plassering av vannrenseanlegg, tilbyder står fritt til å velge mellom alternativene. Alternativene er: - Ombygging og oppgradering av eksisterende bygg for vannbehandling. - Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg ved råvannspumpestasjonen ved Lundevatnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.