Alle aktuelle byggeprosjekter i Sokndal

Nybygg av industriområde i Sokndal
2,5 dekar. Byggeklare tomter.
Ny råvannsledning i Sokndal
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av kalkdoseringsanlegg ved vassdrag i Sokndal kommune
Sokndal kommune skal etablere kalkdoserer på Mydland for å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Alle nødvendige arbeider med å etablere komplett doseringsanlegg og målestasjoner, ledningsanlegg, grunnarbeider/tomteopparbeidelse og veiarbeider skal inkluderes i tilbudet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.