Alle aktuelle byggeprosjekter i Randaberg

Etablering av gang- og sykkelveg m.m. langs Fv. 4600 (tidligere Fv. 478) i Randaberg
Rogaland fylkeskommune i samråd med Randaberg kommune vil med fysiske tiltak øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og forbedre bymiljøet langs Fv 4600 Torvmyrveien. Tiltakene er en del av Bymiljøpakken. På strekningen skal det prosjekteres og bygges ca. 520m med dansk sykkelløsning (enveisregulert sykkelveg), ca. 300m med ensidig kombinert gang- og sykkelveg og ca. 150m tosidig sykkelfelt og ensidig fortau.
Nybygg av ventilkammer i Todneim
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.