Alle aktuelle byggeprosjekter i Lund

Ny E39 Ualand-Bue
21 km. Ca. 57% veg i dagen, 7% bruer, 36% tunnel.
Nybygg av pumpestasjon ved tannklinikk i Lund kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.