Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvitsøy

Nybygg av fritidsboliger i Ydstebøhavn, Kvitsøy
Max BYA: 110 m2/bolig. Max antall etasjer: 2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.