Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Nybygg av leiligheter og bilhandel/dagligvarebutikk i Bryne
Bilforhandler og dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av boligblokk i Kleppe
Dynjarbakken 4-6.
Nybygg av boliger i Klepp kommune
Gnr/bnr: 1/80, 119, 180, 396, 424 og 2201.
Nybygg av rekkehus på Klepp
6 boenheter. Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad.
Etablering av småhusbebyggelse i Kleppe
Formålet med planen er å legge til rette for boligformål i form av småhusbebyggelse i Torgvegen i Kleppe. Gnr/bnr 1/115, 1/141, 1/142, og 1/2107.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Nybygg av ventilkammer i Engjelsvåg
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Lona
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av gravplass i Orstad
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Renovering av fyr på Sele i Klepp
Renovering av stålbjelker for utvendige gangbruer.
Sikring av sammenhengende gang- og sykkelveg-adkomst i Klepp
Sikre sammenhengende gang- sykkelvei-adkomst fra undergang fv. 44 til Tu skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.