Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av bo- og behandlingssenter i Karmøy kommune
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av boligområde i Vormedal
Totalt 27 boliger fordelt på eneboliger og rekkehus. Forberedt for elbillading til alle boliger. Det skal etableres et pent parkareal sentralt i prosjektet med gateun rundt. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Karmøy
15 boliger i konsentrert småhusbebyggelse og 10 boliger i lavblokk.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
GNR/BNR: 5/7, 154, 157 m.fl. To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Kloakksanering i Karmøy kommune
Karmøy kommune skal rehabilitere kloakkledningen som ligger i gangstien over Heiå, Sevland. Vannledningen som ligger på sørsiden av FV skal også fornyes på det området kloakkledningen saneres. Ny grøft vil da bestå av vann, overvann og spillvannsledning.
Nybygg av omsorgsboliger på Skudeneshavn i Karmøy
Omsorgsboligene inneholder 6 leiligheter, en personalbase, to rom for felles opphold, fellesarealer, carporter samt rom for tekniske støttefunksjoner. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag, og eies og forvaltes av andelseierne etter overtagelse.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 3
Totalt 8 tomter fordelt på 6 rekkehus og 2 eneboliger.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Karmøy kommune
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Nybygg av en veterinær grensekontrollstasjon på Husøy, Karmsund
Stasjonen skal kontrollere mat og produkter av animalsk opprinnelse som skal importeres til EU.
Nybygg av naust i Karmøy kommune
Planlegging av 2 naust.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.
Renovering av lyktehus m.m. på Skudenes i Karmøy kommune
Geitungen fyr ligger på en ubebodd øy utenfor Skudenes i Karmøy kommune. Oppdraget går ut på å ta ut alle vinduer i lyktehuset, skifte knuste vinduer, dekke til linsen o.a, sandblåse, rengjøre, grunne og male metall for vinduer, vegger og tak på lyktehuset. Samtidig skal det legges ny takpapp på gulvet utvendig rundt lyktehuset og montere ny gesims/ brystningsbeslag på gesims i tilknytning til galleri rundt lyktehuset. Det innvendige gulvet i linsehuset skal rengjøres, grunnes og males.
Universell utforming og oppgradering av barnehage i Kopervik
Prosjekt fra Rådmannes forslag til økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av pumpestasjon i Karmøy Kommune
Nytt røropplegg, nye pumper, ny sump og innløpskum samt innvendig rehabilitering av bygg.
Utbedring av gangfelt og kryss ved skole i Karmøy
Kopervik skole intensivopplysning, opphøyd gangfelt og utbedring av kryss

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.