Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av boligområde i Midtre Eide, Kopervik
BKS4= 9 hus, 1827 m2 BYA og 1375 m2 BRA, BKS5= 1 hus, 627 m2 BYA og 389 m2 BRA, BKS6= 3 hus, 2026 m2 BYA og 1265 m2 BRA.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl. 25-35 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Etablering av landstrøm på Fosen
Planområdet er ca. 13 daa.
Utskifting av luftbehandlingsaggregat for sykehus i Karmøy
Det skal leveres ett komplett luftbehandlingsaggregat med intern automatikk, som erstatter eksisterende aggregat i anlegg 360.080 en til en.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.