Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Nybygg av fritidsboliger i Hjelmeland
6-7 nye fritidsboliger.
Nybygg av eneboliger i Jøsenfjorden
Byggeklare tomter. 3 tomter gjenstår.
Fortetting av hytteområde i Randøy, Hjelmeland
Gnr/bnr 92/4-5, 92/25, 92/26, 92/27, 92/19 og 92/30, Sandanger, 4130 Hjelmeland.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
2 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Årdal
1 tomt gjenstår.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Utskiftning av SD anlegg i kommunale bygg i Hjelmeland kommune
Prosjektet gjelder SD-anlegg på: Gumbygg Årdal, Vågahuset, Trodlatoppen og Nøtteskogen.
Utarbeidelse av teknisk plan for nytt boligområde i Hjelmeland kommune
Den tekniske planen skal utarbeidast slik at den for LH2 og LH3 legg til rette for bygging av bustadar, for S6, S7, S8 og S9, område for torg T5 legg til rette for utvikling av sentrumsformål og for B/T legg til rette for bygging av kombinasjonsbygg for bustad og næring.
Oppgradering av kjøkken på omsorgssenter i Hjelmeland kommune
Felles utlysning for Hjelmeland omsorgssenter- hovedkjøkken og Nøtteskogen barnehage- kjøkkenkrok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.