Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Nybygg av hytter og småbåthavn på Fister
Fortetting med 76 nye hytter, 2 nye småthamner, fellesbygg/boder, båtgarasjer, naust, badeplasser og nye veger mm.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland
25-35 boenheter. Gnr/bnr: 58/2 og 58/41.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.