Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Nybygg av boligområde i Hjelmeland
25-35 boenheter. Gnr/bnr: 58/2 og 58/41.
Nybygg av næringsområde i Årdal
• 30 dekar - regulert forretning, lettindustri, kontorer – delvis utbygd • Ledige lokal, primært til industri • Fiber er på plass • Ligg ved RV 13
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte.
Nybygg av infrastruktur til hyttefelt i Fister
Infrastruktur til 15 tomter. Private grunneiere: Ann Kristin Eikelid og Kjell Arne Øvrehus.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Utskifting av gulv i kommunale bygg i Hjelmeland
Utskifting av gulv i 4 kommunale bygg.
Nybygg av sykkelparkeringer ved kommunale bygg i Hjelmeland
Det skal etableres sykkelparkeringer ved kommunehuset, idrettsbygg og skoler.
Asfaltering av vei i Helgøy
Prosjekt fra Budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.