Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av kontor-/næringsbygg i Smedasundet
Gnr/bnr: 40/11, 40/10, 40/1070, 40/95 mfl.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Masseutskifting og etablering av nytt VA-anlegg m.m i Haugesund kommune
Omfang av arbeidet blir å fjerne forurensing i grunnen, sortere ut avfall fra tidligere fyllplass. Etablere nytt VA-anlegg for hele området. Forespørselen vil også omfatte et parkeringsanlegg.
Nybygg av terrasseblokker på Litlaskar i Haugesund
Litlaskar 22-28. Gnr/bnr: 33/233 og 255 m.fl.
Asfaltkontrakt på europa- og riksveier i Vestland- og Rogaland fylke, 2021
Disse Kommunene: Tysvær, Haugesund, Karmøy, Etne, Odda og Fitjar. 23 200 tonn asfalt skal legges, og 200.912 m2 skal freses. I praksis skal nesten alt ut på E134, og litt på E39.
Oppgradering av varmeforsyning på sykehus i Haugesund kommune
Det skal installeres ny gasskjele i eksisterende energisentral, samt sikring av sirkulasjon med tilhørende elektro og automatikkarbeid. Det skal legges nye varmerør i tilknytning til gasskjelen, samt tilkobling av røykgassrør til eksisterende skorstein. Arbeidet vil pågå i eksisterende teknisk sentral og i U1 og U2.
Utskifting av luftbehandlingsaggregater ved omsorgssenter i Haugesund kommune
Utskifting av luftbehandlingsaggergater i den eldste delen av bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.