Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl. Totalt 8 boenheter som er delt opp i 3 og 2 boenheter i hver rekke.
Riving og oppsetting av stålrekkverk og trafikksikringstiltak på E134 og Rv13 i 2022
Oppdraget omfatter riving av gammelt stålrekkverk på trestolper og oppsetting av nytt stålrekkverk på stålstolper på E134 Karmøy-Haugesund-Tysvær (fra Karmøy Lufthavn til Aksdal sentrum) og RV13 fra Bergekrossen til Førland bru.
Rehabilitering av bru i Haugesund kommune
Hasseløy bru er lokalisert i sentrum av Haugesund. Det er en betongbru på ca 150m lengde og 10m bredde. Det skal utføres delvis rehabilitering av brua i 2022. Primært objelker oppå brulegemet. Følgende arbeider skal utføres i entreprisen: - Legge nytt slitelag og ny membran. - Skifte ut bitumen fuger, 3 stk. - Skifte ut skillerekkverk mellom gangbane på nordside og kjørebane. - Skite ut sluker / kummer, 4 stk. - Skifte ut inspeksjonsluker, 3 stk. - Håndtering av trafikkavvikling. - Opsjon om forsterking av brudekke med påliming av karbon-fiberduk.
Rehabilitering av kunstgressdekke i Haugesund kommune
Haugesund kommune planlegger rehabilitering av kunstgressdekket på bane 2 ved Haraldsvang idrettspark, (Gymnasbane 2). Banen er en "11- er bane" brukt til breddefotball.
Oppgradering av uteområdet ved servicesenter i Haugesund
Det skal blant annet anlegges ny og bredere tilkomstveg ned til garasjen, ny belysning, skifer ved inngangen og nye sykkelstativ.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.