Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 30 boenheter i trinn 1. De blir utført av 2 Obos Block Watne AS og Si Bygg AS.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 30 boenheter i trinn 1. De blir utført av 2 Obos Block Watne AS og Si Bygg AS.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Etablering av ny vegstrekning ved Vigrestad i Hå kommune
Foremålet med planen er å regulere en vegstrekning på om lag 350 meter, med kjøreveg og gang- og sykkelveg.
Utskifting og nybygg av VA-ledning i Varhaug
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Om- og tilbygg av brannstasjon på Vigrestad
Brannstasjonen på Vigrestad skal bygges om og få ett nytt tilbygg. Tilbygget skal inneholde vaskehalll og kontordel og kobles sammen med eksisterende bygg.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av masseuttak i Sirevåg
Planområde omtrent 27 dekar. Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak og landskapsutforming av området slik det vil bli tilbakeført etter endt drift i masseuttaket. I landskapsutformingen legges det til rette for landbruksareal for nydyrking.
Ombygg av balkong ved barnehage i Hå kommune
Rive og bygge opp igjen balkong, etter revidert brannprosjektering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.