Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes, etappe 1
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av flerbolighus i Gjesdal
Konsulent innen RiB er engasjert, ukjente for oss.
Fanggjerder på Fv 45 Rage (Ragsvatnet) i Gjesdal
Høyt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus
Bolting og nett på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 120m.
Skredvoll på Fv 45 Kleivanuten i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Etablering av fiberkabel i forbindelse med legging av ny hovedvannledning ved vannbehandlingsanlegg i Gjesdal
IVAR IKS har til intensjon å anskaffe fiberkabel av type PS-6S4M-2PU108-01-Y for bruk til distribuert fiber sensing, inklusive arbeider relatert til skjøting, verifisering og relevant bistand under leggingsarbeidet. Dette gjelder følgende: Leverandør Volue: - PS-6S4M-2PU108-01-Y.
Fangvoll på Fv 45 Rage i Gjesdal
Lavt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Sveising, rørlevering og montering på høydebasseng på Solås i Gjesdal kommune
Sveising, rørlevering og montering i Varalia ventilkammer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.