Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Nybygg av boligområde i Ålgård
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter. Disse skal fordeles mellom Stolt bolig og Østerhus.
Skredsikring på Fylkesveg 450 langs Nedre Bergsvatnet i Gjesdal
Arbeidet omfatter skredsikring av strekningen langs Nedre Bergsvatnet og utvidelse av veg. Strekningen er ca. 1,6 kilometer lang, og går fra Berge i sørvest til Lomeland i nordøst. Hovedgrep er å legge vegen på fylling i Nedre Bergsvatnet og etablere fangvoll på dagens vegbane. Hensikten med prosjektet er å sikre strekningen langs Bergsura mot skred i vegbanen.
Opprusting av dam i Gjesdal
IVAR IKS skal oppruste dam Storevatn i 2024 – 2026. Før arbeidet på dammen starter er der behov for å oppruste deler av den private adkomstvegen fra Kyllingstad til dammen. Opprusting av adkomstvei på separat prosjekt.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ålgård, trinn 1
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter i området. Infrastrukturen utføres i 2 byggetrinn.
Etablering av bredbånd i Gjesdal kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Utvidelse av ungdomsskole (modulbygg) i Ålgård
Økt antall elever ved GUS krever utvidelse av klasseromskapasitetet og lærerarbeidsplasser. Det legges opp til å bruke modulbygg som ekstra klasserom, og at disse kjøpes og ikke leies.
Ombygg av vei i Ålgård
Når familiens hus i Rettedalen 7 står ferdig våren 2024 er det behov for å etablere området mellom Rettedalen 7 og 11 på nytt. Dette er en sone der mange barn og unge ferdes på vei til skole, og det vil være mange besøkende til det nye familiens hus. Dropsonen til Ålgård skole flyttes, slik at kjøremønster og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.
Ombygg av frivilligsentral, lager og ungdomsbibliotek i Ålgård
Dette prosjektet består av ombygging av frivilligsentralen, lager i kjelleren, ungdomsbiblioteket, samt tilrettelegging av en etasje i Stamphuset.
Oppgraderinger og ombygg av kontorlokaler i Ålgård
Det er behov for oppgraderinger og ombygginger i lokaler i 1.etasje.
Etablering av solceller på bygg i Ålgård
Bygg 3: Lagerhall - Takflate: 1372m² Opsjoner: Bygg 2: Lager/Verksted - Takflate: 370m² Bygg 4: Lagerhall - Takflate: 429m² Bygg 5: Administasjon - Takflate: 319m²
Utvidelse av vaskehall i Ålgård
For å ivarenta renovasjonbilene på en god måte, foreslås det å etablere underspyling i egne lokaler i Kongsgata 21.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.