Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av forskningsfjøs og dyrevelferd i Neset, Egersund
4 forskningsfjøs. Adresse: Krossmoveien 785 og 813.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Etablering av næringsområde i Eigersund
50 daa stort næringsområde.
Nybygg av fritidsboliger i Egersund
Gnr/bnr: 7/689, 7/688, 7/95, deler av 7/30 og 7/11. Planområde: 30,5 daa.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Nybygg av fritidsboligområde i Egersund
Gnr/bnr: 6/3 mfl. Planområde: 3,5 daa
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Tilbygg av barnehage på Hellvik
2 avd, 28 barn. Gnr/bnr: 60/332 og 60/711.
Nybygg av boliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/471 og 122.
Etablering av infrastruktur for industriområde i Egersund
Gnr/bnr: 8/22 og 9/5. 50 dekar tomt. Etablering av infrastruktur for 8 industritomter samt samlevei og avkjøringsfelt til Kaupanes Nord næringsområde.
Nybygg av eneboliger i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 13/460, 485 og 24/2.
Nybygg av båthus i Hovland
4-6 båthus. Sammen skal alle båthusene innenfor N1 ha maks totalt areal på 385 m2 BYA.
Etablering av massedeponi på Myklebust
Gnr/bnr: 5/1, 5/24 og 5/10. Planområde: 45,4 daa.
Etablering av vei ved nye fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.