Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Nybygg av kontor og verkstedbygg i Egersund
30 mål tomt. Gnr: 8 bnr. 280/431
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Etablering av ny overføringsledning til ny drikkevannkilde i Eigersund kommune
Ca. 2,5 km med 560 mm hovedvannledning i PE100, etablert som ledning under vann og i korte partier i grøft. Et borhull for 500 mm stålrør inntil 200 m.
Nybygg av hyttefelt i Eigersund
Bygging av 2-4 hytter på eksisterende hyttefelt samt etablering av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.
Nybygg av boliger og garasjeanlegg i Eigersund
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres tre bolighus og garasjeanlegg.
Utdyping av farled på Maurholen i Eigersund
Fellesutlysning for: Breilandmoloen, Hammerfestprosjektene, Innseiling Bulandet, Innseiling Grenland og Innseiling Maurholen.
Etablering av masseuttak og deponi ved Søkkemyra, Laureidfjellet
Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk. GNR/BNR: 42/2, 44/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.