Alle aktuelle byggeprosjekter i Vevelstad

Etablering av adkomstvei til næringsområde i Vevelstad kommune
Planområdet er på ca 98,5 daa. Gnr/bnr: 6/1, 2, 3 og 42/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.