Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Nybygg av kontorbygg med garasjeanlegg og parkeringsplass i Vestvågøy kommune
Oppføring av kontorbygg tilpasset ca 50 arbeidsplasser. Prosjektet vil også inneholde et mindre garasjeanlegg, avskjerming av utvendig lagerområde samt etablering av parkeringsplasser for ansatte og besøkende. 2000 - 2400 m2.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7724 Hjellvoll i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 299m.
Nybygg av landskapshotell med små frittliggende hytter på Finneset i Storfjordvika i Vestvågøy kommune
Små frittliggende enheter samt et mindre administrasjonsbygg. 6 - 10 hytter skal bygges.
Trafikksikkerhetstiltak i Vestvågøy
For boligområdet knyttet til Tore Hjorts vei, Villaveien og Vardeveien, basert på følgende forutsetninger: stenging av Gymnasveien, enveiskjøring i Vardeveien, tilknytting til 4-arms kryss på E10. Videre skal felles lekeplass for boligområdet, og muligheten for fortetting langs en eventuell ny trasé mot Storvollveien vurderes som en del av planarbeidet.
Etablering av hovedavløpsnett i Vestvågøy kommune
Etablering av hovedavløpsnett mellom Leknes og Storeidøya, inkl. overvannshåndtering i området omkring Leknessletta/Mjånesveien.
Ny- og ombygg av miljøstasjon i Vestvågøy kommune
Lofoten Avfallsselskap IKS Skal bygge miljøstasjon for å bedre forholdene for publikum som skal levere avfall ved Haugen Miljøanlegg . Ombygging er også et ledd i å betydelig øke sorteringsgraden på avfallet. Det skal derfor etableres bygg over eksisterende sorteringsramper.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Vestvågøy
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et boligfelt med ca. 20 nye boenheter i varierende størrelser på området.
Infrastruktur for nytt boligfelt i Vestvågøy
Infrasturktur for etablering av 15-25 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.