Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Drift-og vedlikehold på fylkesveger i Nordland, 2022-2027
Gjelder fylkesveiene i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, samt deler av Leirfjord, Brønnøy og Hemnes kommuner.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av lager og hovedkontor i Vefsn
Lager for strøsand og salt, samt hovedkontor for virksomheten i Norge.
Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn
Legge til rette forøkt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.
Utskiftning av masser for nytt næringsområde på Nesbruktomta i Vefsn
2 delkontrakter: Delkontrakt 1 - Utgraving og transport. Delkontrakt 2 - Kjøp av masser, transport og oppfylling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.