Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Rassikring/varslingsanlegg og rasfanggjerde på Fylkesveg 816 Presten i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1730m.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7628 Sletta i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Rehabilitering av vann-, overvann- og spillvannsledninger i Vågan
Ca. 600 m. Total lengde for VA-hovedtrasér: Ca. 600 m Total lengde stikkledninger: Ca. 447 m Vannkummer, nedstigning: 10 stk. Overvannskummer: 17 stk. Sluk 54 stk. Sandfang 17 stk. Spillvannskummer: 17 stk. Fundament for gatelys: 18 stk. Kabelgrøft: Ca. 670 m. Reetablering av vei, Storgata: Ca. 670 m Reetablering av fortau Storgata: Ca. 1340 m
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppgradering av gatelys i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utdyping av farleder i Vågan kommune
De planlagte tiltakene i Molldøra og Småskallan er først og fremst sikkerhetstiltak og vil ikke endre seilings-/transportmønstret eller transportmiddelfordelingen i området. Tiltakene skal sikre at fartøyer med dypgang inntil 6 m som benytter farleia trygt kan ferdes gjennom Molldøra. Alternativ lei for Molldøra for fartøy med større dypgående er Skrovsvedet.
Etablering av pumptrack-bane ved ungdomsskole i Vågan kommune
Oppdragsgiver skal bygge en pumprack-bane ved Kabelvåg ungdomsskole. Området ligger rett nord for Kabelvåg sentrum. Banen skal ligge nord for skolen, som en del av en større nyskapende aktivitetsarena for egen organiserte aktiviteter, i forlengelse av friarealet tilknyttet skolen. Veiledende opplyses området avsatt til pumptrack - bane til å ha en grunnflate på ca. 2000 m2. Det er mulighet for noe større areal om ønskelig. Byggetid: 5-6 uker.
Vedlikehold/rehabilitering av glassfasade på Lofotakvariet i Vågan kommune
Lofotakvariet har behov for å vedlikeholde/rehabilitere sin glassfasade mot sjøen etter flere år med lekkasjer, svekkelse av konstruksjon og råte i treverk. Undersøkelser har vist at det trolig er behov for å skifte eksisterende fasade med ny. Demontering av eksisterende fasade. Leveranse og montering av ny glassfasade inkl. tømrerarbeider. Rigg og drift, herunder stillas utvendig og innvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.