Alle aktuelle byggeprosjekter i Træna

Rehabilitering av ferjekai på Husøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Selvær
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Nybygg av hytter på Husøy i Træna kommune
Bygging av fem frittstående boliger i massivtre komplett. Kontrakten skal deles, der Træna kommune skal bygge en medium og small hytte og privat utbygger skal bygge en large og to small hytter.
Nybygg av hytter på Husøy i Træna kommune
Bygging av frittstående boliger i massivtre komplett. Kontrakten skal deles, der Træna kommune skal bygge en medium og en small hytte og privat utbygger skal bygge en large og to small hytter.
Vedlikehold i form av tetting og reparasjon av radom på Sanna i Træna kommune
Oppdraget omfatter radomer på to ulike lokasjoner, en på Værøy og en på Sanna Træna kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.