Alle aktuelle byggeprosjekter i Steigen

Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Utskifting av driftsteknisk fordeling på legesenter i Steigen kommune
Ved Steigentunet Leinesfjord må eksiterende fordeling for driftsteknikk i varmesentral skiftes ut. Den eksiterende tavlen skal frakobles og fjernes, og en del kabling må fjernes. I tillegg skal det leveres opsjonspriser på bytte av pumper og el kjel, samt montering av energimålere.
Ombygg av kjøkken på sykehjem i Leinesfjorden
Utskifting av konveksjonsovn, dampovn og blåsekjøler. I tillegg er det en del annet utstyr som må skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.