Alle aktuelle byggeprosjekter i Steigen

Rassikring/stikkrenner, fangdam og fangvoll på Fylkesveg 633 Juvikelva i Steigen
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels. 450m.
Rassikring/stikkrenner, fangdam og fangvoll på Fv 633 Smådalen i Steigen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels. 450m.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Nordland Nord
Sammen fem ladesteder ved Skogvatnet (Bjørnfjell), Steigen, Gullesfjord/Lofastkrysset, på strekningen Risøyhamn/Andenes og på strekningen Gimsøystraumen bruk – Reine på Vestvågøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.