Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Nybygg av VVA-anlegg ved Havnegata i Sortland
VVA Havnegata nytt VVA-anlegg Kulturfabrikken til Kystvakta.
Etablering av va-anlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nye rettslokaler for Lofoten og Vesterålen jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett
Lokalene må kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 13 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 800 m2.
Oppgradering av renseanlegg på Strandskog i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Etablering av overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Etablering av overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Utvidelse av hovedbygget og vognskur ved barnehage i Sortland kommune
Sigerfjord barnehage skal utvide vognskur og utvide hovedbygget i sør for å gi plass til møterom/kontor. Sortland kommune ønsker å utvide litt av byggningsmassen ved Sigerfjord barnehage. Det ene som skal utvides er Vognskur med 1,5 meter i to rettninger, her er det uisolert og støpt betongplate. Det andre som skal utvides er hovedbygget mot sør ca 3,5 meter. Denne utvidelsen skal romme møterom med et litekjøkken og arbeidsrom/kontor. Rommene ønskes delt med skyvevegg.
Remontering av plasthaller i Sortland kommune
Sortland kommune skal sette opp to plasthaller (hver på ca 200 m2) på nytt baseområde i Vestmarka. Hallene har tidligere vært montert nær Sortland sentrum. Betongarbeider. Overvannsledning. Innlegging av vannledning. Elektroarbeider. Innfyllings- og planeringsarbeid. Asfaltering. Montering av to plasthaller. Portmontasje.
Utskifting av stikkrenner på kommunale veier i Sortland kommune
Utskifting av stikkrenner i kommunale veier. Det skal byttes 8 stk stikkrenner i Langbakkveien og 4 stk Sigerfjordveien.
Etablering av fortau i Sortland kommune
Bygging av ca. 70 m fortau med kantstein og asfalt samt noe VA-arbeid og elektrisk arbeid (gatelys).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.