Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Rehabilitering av betongkai ved Sjøførsvarets kystvaktstasjon i Sortland kommune
Prosjektet omfatter betongrehabilitering av kai, installering av katodisk beskyttelse av kai og reparasjon og utskifting av kaiutstyr.
Miljøsanering, sanering og riving av bygningsmasse i Sortland kommune
Miljøsanering, sanering og riving av Norturabygget, tidligere Nord-Norges Salgslag.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Sortland
Lavblokker, 2-3 etasjer. Planområdet er ca. 13 dekar.
Etablering av plasthall på Bremnes i Sortland kommune
Grunnarbeider utføres på separat prosjekt.
Universell tilpasning/utforming av videregående skole i Sortland kommune
Tilpasninger av bygg E og AB til universell utforming på Sortland videregående skole, studiested Kleiva. Det skal etablere et HCWC under mesaninen i elevstuen i bygg E. Ramper til byga A og E skal skiftes ut med nye. Det skal etableres egen passasje til eksisterende HCWC i bygg A.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.