Alle aktuelle byggeprosjekter i Saltdal

Tilbygg av barneskole, utskifting av ventilasjonsanlegg og riving av paviljong i Saltdal kommune
Riving av paviljongen ved Rognan barneskole og oppføring av ny skoledel, som erstatning for paviljongen. I tillegg skal investeringen dekke utbedringer av 76-bygget, hovedsaklig installasjon av ventilasjonsanlegg og styring.
Nybygg av gangbru over jernbane på Saltfjellet
Det skal bygges to gangbruer over jernbanen på Saltfjellet, ved km 598 og km 600. Bruene er prosjektert i stål og med fundament i betong.
Etablering av nytt kunstgress og tiltak mot granulatflukt ved kunstgressbane i Saltdal kommune
TB Sport AB utfør avhending av gammelt kunstgress. Proturf AS leverer nytt kunstgress.
Utvide grøft, rensk, bolt og nett av fjellside ved Kakura på E6 i Saltdalt
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor lav. 110m
Etablering av skatepark på Skansenøyra ved Rognan sentrum i Saltdal kommune
Tiltaket består i å bygge en skate - og rullepark i Rognan-området. Prosjektet er tenkt lokalisert til Skansenøyra friluftsområde som i dag har flere ulike tilbud/fasiliteter (tuftepark, frisbeegolf, strandvolley, petanque og vannsport).
Utskifting av pumpestasjon i Saltdal kommune
Utskifting av pumpestasjon for avløp. Dagens stasjon er utslitt og må byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.