Alle aktuelle byggeprosjekter i Saltdal

Rassikring/skjæring på Fylkesveg 513 Hogndalen i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels. 538m.
Nybygg av vann og avløp til Osøyran industriområde i Rognan
Saltdal kommune skal sammen med Nexans AS legge nye vann- og avløpsledninger gjennom Standardvegen, samt legge om sprinklerledning og kjøleledning til Nexans i samme trasè. Det legges i tillegg opp til tilknytning fra fremtidig anlegg sør for området.
Levering og montering av bru på Nordlandsbanen 2021, Anbudspakke 2
Anbudspakke 2 består av fire delprosjekter på NB, hvorav to av tiltakene er opsjon. 1. Stokkalia Km.576,290 - 577,053 - Masseutbytte og rehabilitering av grøfter. 2. Kjemåga snøoverbygg Km. 609,045. Rehabilitering og montering av nye veggplater. 3. Kjemåga gangbru - KM. 609,800 Levering og montering av bru. 10 meter. OPSJON 4. Sørelva snøoverbygg KM. 596,00 Rehabilitering av snøoverbygg. OPSJON
Rehabilitering av snøoverbygg på Nordlandsbanen 2021, Anbudspakke 2
Anbudspakke 2 består av fire delprosjekter på NB, hvorav to av tiltakene er opsjon. 1. Stokkalia Km.576,290 - 577,053 - Masseutbytte og rehabilitering av grøfter. 2. Kjemåga snøoverbygg Km. 609,045. Rehabilitering og montering av nye veggplater. 3. Kjemåga gangbru - KM. 609,800 Levering og montering av bru. 10 meter. OPSJON 4. Sørelva snøoverbygg KM. 596,00 Rehabilitering av snøoverbygg. OPSJON
Rehabilitering og montering av nye veggplater på Nordlandsbanen 2021, Anbudspakke 2
Anbudspakke 2 består av fire delprosjekter på NB, hvorav to av tiltakene er opsjon. 1. Stokkalia Km.576,290 - 577,053 - Masseutbytte og rehabilitering av grøfter. 2. Kjemåga snøoverbygg Km. 609,045. Rehabilitering og montering av nye veggplater. 3. Kjemåga gangbru - KM. 609,800 Levering og montering av bru. 10 meter. OPSJON 4. Sørelva snøoverbygg KM. 596,00 Rehabilitering av snøoverbygg. OPSJON

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.