Alle aktuelle byggeprosjekter i Sømna

Utbygging av bredbånd i Sømna
Områder i Sømna kommune: er 3b, 4b, 5b, 6c, 7d, 10b, 12, 13, 14, 16, 17b, 18, 19 og 20. I tillegg bes det om opsjon på område 17. Fellesutlysning for områder i: Leirfjord, Lurøy og Sømna kommuner. Total kostnad: 100 mnok.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Oppgradering av rasteplass med toalett og sti ved nasjonal turistveg i Sømna
Plan for Sundshopen omfatter oppgradering av rasteplass med toalett og sti gjennom skog til steinbrygge.
Oppgradering av svømmebasseng i Sømna
Fra investeringsbudsjett 2021-2024. Ombygging av takkonstruksjon, skifte av vindu, isolering, oppgradering tekniske anlegg og universell utforming.
Rehabiltering av barne- og ungdomsskole i Sømna
Ombygging ventilasjon, systemhimling og generell overflatebehandling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.