Alle aktuelle byggeprosjekter i Sømna

Nybygg av biogassanlegg på Slyngjemyra i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel). Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Opparbeidelse av tomt for biogassfabrikk og tilleggsnæring ved industriområde i Sømna kommune
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Asfaltering av kommunale veier og barnehage i Sømna
Sømna kommune planlegger å asfaltere følgende: 1. Mardalsveien (KV1087) fra krysset ved Sømhovd og frem til krysset i Mardal. Veistrekket er på ca. 1442 meter. 2. Klevveien- fra fylkesvei og frem til p-plass ved Vik barnehage, ca 275 meter. 3. Kleivhaugveien- fra Kleivveien og opp i enden av boligfeltet ca 296 meter. 4. P-plass og område inne på Vik barnehage, ca 820 m2.
Oppgradering av ventilasjon i omsorgssenter i Sømna
Oppgradering av motorer m.m. på eksisterende ventilasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.