Alle aktuelle byggeprosjekter i Sømna

Nybygg av biogassanlegg i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel).
Nytt aktivitetsbygg/miljø/garasje/lager i Sømna
Garasjebygg med carport for 2 biler, lager for hjelpemidler (sykler, etc.), samt et "varmerom" for hobbyarbeid. Et bygg på ca. 80 m2.
Oppgradering samt idriftsettelse av heis i omsorgssenter i Sømna
Oppgradering av heis i nybygg , samt idriftsettelse av heis i gammel bygg.
Montering av solskjerming på omsorgssenter i Sømna
Solavskjerming på vindu sørvegg , 1 og 2 etasje SOS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.