Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Nybygg av byggevarehus i Rana
105 mnok inkl moms.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Riving av midlertidig bru og etablering av ny bru over Ranelva i Rana kommune
Etablering av ny bru over Ranelva på eksisterende kommunal vei fra E6 mot Virvatnet. Den opprinnelige brua ble ødelagt av flommen under uværet «Sally» i 2020. Den ble da erstattet av en midlertidig bru. Inkludert i arbeidene er nye landkar på begge sider av elva, heving av veibanen på begge sider, samt fjerning av midlertidig bru med tilhørende adkomst på begge sider og tilbakeføring av terreng på sistnevnte område. Brua ligger lengst nord i Dunderlandsdalen i Rana kommune, rett etter avkjørsel fra E6 sørover mot Virvassdalen. Brua er ca 35m lang + tilførselsveier på begger sider.
Ombygg til leiligheter og kontor i Rana
Hensikten med omregulering er å legge til rette for å bruksendre 2. og eventuelt noe av 1.etasje til boliger i eksisterende bygning i Nordlandsveien 5 og 7.
Nybygg av omsorgsboliger i Mo i Rana
Nye omsorgsboliger skal bygges i Toranesgata ved siden av den eksisterende omsorgsbolig (Toranesgata 69). Bygget er planlagt som 2-etasjes bygning med samme atkomsten som de eksisterende omsorgsboliger. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil; - Redusert energiforbruk og klimagassutslipp under utførelse og driftsfase - Et robust bygg med lang levetid - Bygg med miljøvennlig materialbruk og godt inneklimaBygget skal bygges etter passivhusstandard og skal ha energiklasse A.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 456. Modulbygg.
Ombygg av leiligheter i Rana
Gnr. 20, Bnr. 376, 65/243 og 18.
Ombygging areal til ny simuleringsavdeling på universitet i Rana kommune
Det skal etableres en enhet for simulering i sykepleie- og helsefag. Derfor har oppdragsgiver behov for ombygging av deler av 1. etasje, campus Helgeland.
Etablering av ny kulvert under jernbane samt ny vei/sti i
Levering og montering av ny rørkulvert under jernbanen. Etablering av ny vei/sti. Avkjørseltilpasning og permanent stenging av eksisterende planovergang km 570,635 på Nordlandsbanen ved Bolna stasjon. Hovedmengder: 1. Vegetasjonsrydding – 4.500 m2. 2. Anleggelse av vei/sti – 490 meter. 3. Innlegging av rørkulvert – 21 meter.
Etablering av scene i sentrum av Mo i Rana
Rana kommune ønsker å bygge en scene i Jernbaneparken i sentrum av Mo i Rana samt en tekniskrom og uteområdet rundt scenen. Scenebygget skal kunne romme plass for inntil 50 personer.
Riving av boliger i Mo i Rana
Gnr. 131 bnr. 776 (Strandaveien 6) og Gnr. 131 bnr. 970 (Strandaveien 8). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rekkehus på eiendommene, der det i dag eksisterer 2 boenheter. Dette innebærer at eiendommene slås sammen i forbindelse med planprosessen. Det legges opp til 8 boenheter på 2.etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget medfører derfor endring i bebyggelse i forhold til dagens bebyggelse og omkringliggende bebyggelse. Det vil bli lagt til rette for nærleik på tomta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.