Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Fjellsikring og justering av sporets trasé Sør for Dunderland stasjon, Nordlandsbanen, E02
Arbeidene består av permanent sikring av utsprengt fjellskjæring, undersprengning og etablering av ny sportrasé, transport av masser, sporarbeider, og etablering av kabelkanaler. I tillegg inngår opprydding av området inkludert fjerning av eksisterende spor og installasjoner.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Dunderland, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Mo, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
70-83 m2 per leilighet. Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av omsorgsboliger på Storforshei
4 omsorgsboliger med tilhørende carportanlegg og sansehage.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m. på Gruben i Rana kommune
Eksisterende vann og avløpsledninger skal skiftes ut med nye ledninger i følgende veier: Svalbardgata vest og øst på Gruben. Det skal settes ned nye kummer og legges ut nye stikkledninger mot eiendommene langs gatene. Prosjektet skal i hovedsak utføres i eksisterende veggrunn og på private eiendommer. Prosjektet omfatter ca. 360 m hovedvannledning, ca. 460 m hovedspillvannsledning, ca. 440 m hovedovervannsledning, 8 nye vannkummer, 1 vannmålerkum, (evt 8 nye VK) 10 nye spillvannskummer og 10 nye overvannskummer. I nevnte tiltak skal også ca 500m veg med asfalt og overbygning skiftes ut.
Etablering av vei og overvannshåntering i Rana kommune
I Lilleåsen har det vært mye problemer med overvann. Rana Kommune ønsker å få laget en veigrøft med sluker og en overvannsledning med mulighet for beboere å koble til sitt private stikk. Det er fjell i veien hele strekket, samt fjell i grøft. Lengde på vei og grøft ca 80 meter.
Isnett, fangvoll og fanggrøft på Fv 353 Lille Gjerdberget i Rana
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype løsmasse. Skredfaktor middels. 400m.
Rassikring på Fv 353 Øvre Gjerdberget i Rana
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor lav. 100m.
Masseutbytte og rehabilitering av grøfter på Nordlandsbanen 2021, Anbudspakke 2
Anbudspakke 2 består av fire delprosjekter på NB, hvorav to av tiltakene er opsjon. 1. Stokkalia Km.576,290 - 577,053 - Masseutbytte og rehabilitering av grøfter. 2. Kjemåga snøoverbygg Km. 609,045. Rehabilitering og montering av nye veggplater. 3. Kjemåga gangbru - KM. 609,800 Levering og montering av bru. 10 meter. OPSJON 4. Sørelva snøoverbygg KM. 596,00 Rehabilitering av snøoverbygg. OPSJON
Rørfornying av VA-ledninger i Rana kommune, 2021
NO-Dig. Rehabilitering av vannledningsnett med begrenset graveinnsats for gatene: - Sørlandsveien. - Lars Meyers gate. 100% gravefri rehabilitering av avløpsnett for gatene: - Biskop Bangs gate. - Selforsveien. - Mobekkgata.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Rana kommune
Rehabilitering av ca. 350 m vann- og avløpsledninger inkl overvann ført til terreng.
Etablering av solceller på Statsbyggs eiendommer i Nordland fylke
Kontrakten gjelder etablering av solceller på følgende eiendommer: Arendal Politistasjon. Universitetet i Agder, Campus Kristiansand. Kartverket, Hønefoss. Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana. Universitetet i Stavanger.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Rana kommune
Rehabilitering av ca. 100 m vann- og avløpsledninger.
Etablering av energioppfølgingssytem sykehus i Mo i Rana
Gjelder nytt felles energioppfølgingssytem for Helgelandssykehusets bygg i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.