Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesna

Oppgradering av flytekai og bryggesystemer ved havn i Nesna sentrum
Nesna kommune skal modernisere sin havn i Nesna sentrum for å legge til rette for sjørettet næring. I den forbindelse skal Nesna kommune skifte ut eldre bryggemateriell med nytt. Til sammen 6 brygger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.