Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesna

Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Reparasjon av tak på elevheim i Nesna
Det er vannlekkasje i to blokker i elevheimen. Prosjektet går ut på å skifte ut og oppgradere taket til høyere standard for å forlenge levetiden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.