Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av boligområde i Bjerkvik
87,7 dekar. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 2-3 etasjer
Nybygg av boliger i Narvik
Det ønskes tilrettelagt for 90 boenheter av varierende størrelse, 2-rom, 3-rom og 4-roms. Det legges opp til ca. 60 parkeringsplasser i parkering under bakken, samt ca. 10 plasser utendørs til kommunale tjenester, gjesteparkering osv. Totalt ca. 70 plasser.
Utskifting av sjøkabel over Rombaksfjorden i Narvik
•Spenningsnivå: 132 kV. •TraseLengde kabel: ca. 2,2 km. •Traselengde ny luftledning Øyjord: ca. 0,6 km.
Innvendige vedlikehold av kontor og garderobe i Narvik
I U1 skal det etableres garderober med tilhørende toaletter og dusjrom. I plan 5 skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for multirom, åpent landskap, telefonrom, sosialdel og kjøkken/oppholdssoner.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 70 dekar.
Utvidelse av industriområde i Ballangen
Utfylling i sjø, vil gi 38.000 kvm nytt areal. Prosjektet vil bli gjennomført over tid.
Oppgradering av gangveg i Narvik
Prosjektet ser på muligheten for å erstatte den gamle trappen med ny moderne trappeløsning som går langs hele strekningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.