Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Fangvoll og fangdam på Fv 17 Holandsvika i Meløy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, løsmasse. flom. Skredfaktor middels. 899m.
Dynamisk innkjøpsordning for utbygging av bredbånd i Nordland, 2022-2024
Fellesutlysning for kommunene: - Alstahaug. - Andøy. - Bodø. - Brønnøy. - Bø. - Dønna. - Grane. - Hamarøy. - Hattfjelldal. - Leirfjord. - Meløy. - Rødøy. - Sortland. - Sømna. - Øksnes.
Utbedring av skolebasseng i Meløy kommune
Vegger og bassengbunn skal bygges opp på nytt med nytt pusslag, membran og fliser. En av de største tekniske utfordringene vil være utførelsen av en god membranløsning der hvor den nye membranen skal skjøtes mot den eksisterende i overgangen mot renneflis. Bassenget er 8,5 x 12,5 meter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.