Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Nybygg av fabrikk for insektslarveproduksjon i Meløy
Kapasitet: 30.000 tonn i 2023/2024.
Oppgradering av vannverk i Meløy
Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk.
Etablering av skredvarslingsanlegg på Fylkesveg 7420 Storrona i Meløy
Prosjektet omfatter oppsetting av 4 stengepunkt med tilhørende tellesløyfer. 2 av stengepunktene skal etableres ved Storrona og 2 av stengepunktene skal etableres ved Kvitrona. Det skal også monteres radar og kameraanlegg. Anlegget skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen, og kunne integreres med andre varslingssystemer. Anlegget i Storrona skal forsynes via 1000V-anlegg forsynt fra Kvitrona. Det skal også etableres fiber mellom de to anleggene. Kommunikasjon med radar skal gå via radiolink.
Etablering av skredvarslingsanlegg på Fylkesveg 7420 Kvitrona i Meløy
Prosjektet omfatter oppsetting av 4 stengepunkt med tilhørende tellesløyfer. 2 av stengepunktene skal etableres ved Storrona og 2 av stengepunktene skal etableres ved Kvitrona. Det skal også monteres radar og kameraanlegg. Anlegget skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen, og kunne integreres med andre varslingssystemer. Anlegget i Storrona skal forsynes via 1000V-anlegg forsynt fra Kvitrona. Det skal også etableres fiber mellom de to anleggene. Kommunikasjon med radar skal gå via radiolink.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Utskifting av stikkrenner og rekkverk langs Fv. 17 i Meløy
Kontrakten omfatter grøfting, utskifting av eksisterende stikkrenner, utskifting av deler av eksisterende rekkverk på fv17. Noe av arbeidet som skal utføres: - Sprengningsarbeid. - Fjellsikring. - Rekkverksarbeid. - Massetransport. - Vegetasjonsrydding. - Stikkrenner.
Etablering av bredbånd i Meløy kommune 2020-2022
Denne delkontrakten gjelder Evenes kommune, og dekker følgende områder: - Bolga. - Meløya. - Grønnøya/Åmøya nord. - Vassdalsvik. - Åmøya sør. - Enga.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.
Etablering av baderampe og gangvei på Stia i Meløy
Det er ønskelig å etablere en baderampe som kan legges ut slik at det er mulig å komme seg helt ut i vannet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.