Alle aktuelle byggeprosjekter i Leirfjord

Nybygg av leiligheter i Leirfjord
Forslagsstiller ønsker å regulere resten av planområdet, gbnr 58/249 og 58/320 dvs. de 2 eiendommene i øst, til boligformål med konsentrert boligbebyggelse, to bygninger med henholdsvis 12 og 4 boenheter.
Nybygg av carport med uttag for lading av elbiler ved sykehjem i Leirfjord kommune
Ny carport med plass til 10 biler ved Leirfjord sykehjem. Carport skal ligge på dagens parkeringsplass, rett ved avkjøringen fra Fylkesvei 17.
Etablering av nytt servicebygg ved ny ladestasjon på Leland
Servicebygget skal inneholde et toalettrom, et rom for tømming av tanker fra bobiler og campingvogner og et teknisk rom. Bygget skal også fungere som en overbygd passasje for myke trafikanter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.