Alle aktuelle byggeprosjekter i Leirfjord

Nybygg av gang og sykkelvei fra Leland til Slettan i Leirfjord
Gnr. 58, bnr. 2, 19, 37, 41, 58, 74, 280, 213, 214, 215, 382, 411, 429 og gnr. 113, bnr. 1.
Etablering av nytt lysanlegg på master på Sundhammeren og Dragsvikåsen i Leirfjord kommune
Det skal etableres nytt lysanlegg til Sundøyspennet. Mastene er lokalisert på Sundhammeren og Dragsvikåsen (fastlandssiden) langs Sundøyveien i Leirfjord kommune. Høyde på mastene i forhold til havnivået er på henholdsvis 107 ved Sundhammaren og 83 meter ved Dragsvikåsen. Begge mastene har tilført 230VAC, brukt til de gamle lysene. Linea AS tar selv ansvaret med anskaffelsen og montasje av RTU, men det må være plass i skapet. Batteriene skal kunne sikre drift på lampen i minst 24 timer ved feil på AC lykt eller bortfall av 230 VAC. Montasje av skap og fjernkontroll utføres av Linea AS. Montasje av lys utføres av Linea AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.