Alle aktuelle byggeprosjekter i Leirfjord

Nybygg av industri og havneformål i Leines
50 mål. Områdesregulering er vedtatt.
Utvidelse av eldresenter i Leirfjord
Det skal bygges 12 omsorgsleiligheter fordelt på 2 etasjer. Grunnflate ca 430m2.
Utbygging av bredbånd i Leirfjord kommune
Områder i Leirfjord kommune: Leland-Toventunellen og Tovåsen i Leirfjord kommune. I tillegg ønskes opsjon på områdene Fagervikveien 13-127, Fagervikveien 131-240, Kvitting samt sambandskabel Leland-Kvitting. Kostnad: 6,5 mnok. Fellesutlysning for områder i: Leirfjord, Lurøy og Sømna kommuner. Total kostnad: 100 mnok.
IR-scanning av asfaltarbeider for region Sør i Nordland fylke 2021
Hensikten med varmemålingene er å registrere temperaturvariasjoner i dekkeoverflaten umiddelbart etter utlegging. Varmemålingene skal utføres med infrarødt termografisk måleutstyr. Oppdraget omfatter IR-scanning av asfaltarbeider i 3 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.