Alle aktuelle byggeprosjekter i Herøy

Nybygg av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Nybygg svømmebasseng ved skole i Herøy
Herøy kommune skal bygge nytt svømmebasseng i tilknytning til Herøy Sentralskole på eiendommen gnr 4 bnr 1 feste nr 33.
Etablering av ny slamavskiller/renseanlegg ved industriområdet på Hestøya
Etablering av ledningsanlegg på separat prosjekt.
Etablering av massetak på Igesund i Herøy
Reguleringsplanen legg til rette for uttak av steinressursar og tilbakeføring til landbruksføremål og LNF-føremål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.