Alle aktuelle byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 2
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Etablering av sjøbasert akvakulturanlegg i Hemnes kommune
Søkt størrelse: 100 tonn årlig på 40 dekar.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.