Alle aktuelle byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 1
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 270 dekar.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 245 dekar.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Nybygg av ROP boliger i Korgen
Botilbud for målgruppen rus- og psykiske lidelser. 4 leiligheter, 1 gjennomgangsleilighet og base for hele ROP-tjenesten.
Ombygging og oppgradering av tomannsbolig på Hemnesberget i Hemnes kommune
Prosjektet gjelder ombygging og oppgradering av 2-mannsbolig. Leilighetene skal bygges om for å bedre planløsning og innredning med hensyn til funksjonshemmede beboere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.