Alle aktuelle byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Magasin og bytte av stikkrenne og etablering av overløp på E6 u Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 150m lengde. Skredtype, sørpe.
Etablering av spesialrom i eksisterende lokaler ved skole i Hemnes kommune
Det skal bygges et nytt spesialrom i eksisterende lokaler ved Korgen sentralskole. Spesialrommet skal være tilpasset elever med spesielle behov. Korgen sentralskole er en eksisterende skolebygning med tre etasjer inkludert kjeller. I tillegg til spesialrommet som skal ombygges så skal også adkomst via inngang ved barneskole fornyes med ny hc-rampe i betong og bygging av korridor ved siden av gammelt trapperom barneskole. Dette for adkomst barneskole til ungdomsskole hvor spesialrommet ligger. Konkurransen inneholder også bygging renovering av to grupperom samt klasserom.
Etablering av fangdam og kulvert på E6 i Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 1109m lengde. Skredtype, sørpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.