Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Nybygg av fortau langs Haugveien i Hadsel
Fra krysset Solstien til krysset Vikaveien. Ca 650 meter.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av handelsområde på Børøya i Hadsel kommune
Det skal fjernes løsmasser og renskes fjell før sprengning av berg for å etablere tomta (14 mål) for et fremtidig handelsområde. Sprengt fjell skal fylles i sjø nordøst på Børøya som en del av Stokmarknes miljøhavn.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utskiftning av gatebelysning i Hadsel kommune
Opsjon 1: Armaturskift Stokmarknes ca 68 stk veilysarmatur. Opsjon 2: Armaturskift Melbu ca 38 stk velysarmatur. Opsjon 3: Montering av stolpesikringer.
Rehabilitering av ballbinge ved skole i Hadsel kommune
Det er totalt 4 (fire) ballbinger som skal renoveres. Felles utlysning for ballbingene lokalisert ved kommunens skoler. 2 stk ved Melbu skole, 1 stk ved Sandnes skole og 1 stk ved Strønstad skole. Mål på ballbingene er: Ballbinge 1: 21x13 m. Ballbinge 2: 21x13 m. Ballbinge 3: 21x13 m. Ballbinge 4: 20x13 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.