Alle aktuelle byggeprosjekter i Grane

Lokale støytiltak i forbindelse med E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn i Grane kommune
Prosjektet omfatter støytiltak for 10 eiendommer. Støytiltak omfatter etablering av 3 frittstående støyskjermer, dimensjonering og oppgradering av 4 rekkverk/vegger til støyskjermer, dimensjonering og etablering av 1 ny terrasse, prosjektering og etablering av én vinterhage og fasadetiltak for 6 eiendommer. Fasadetiltak består av bytte av dører, vinduer og ventiler og tetting av ventiler. For én av eiendommene skal det fylles og etableres plen i samband med etablering av ny frittstående støyskjerm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.