Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold.
Nybygg av fritidsboliger i Fauske
10-20 boliger. Gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. 9,6 daa.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av boliger i Fauske
Opp til 6 enheter.
Etablering av opplysningstavler ved E6 i Nordland
Levering og etablering av tre stk. opplysningstavler ved E6 på Fauske og Hamarøy kommune. (Det er i tillegg opsjon på en tavle på Fv835 ved Tømmernes-krysset). Det skal levers opplysningstavler ferdig installert og igangkjørt på følgende steder: - E6 Fauske ved Terminalveien. - E6 Fauske ved Døgnhvileplassen. - E6 Tømmernes tunnelen sør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.