Alle aktuelle byggeprosjekter i Evenes

Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Utvikling av kommunehuset i Evenes
"Stedsutvikling Bogen".
Etablering av et spyleanlegg for fly" fuglebad" på en av taksebanene på Evenes flystasjon ved Evenes
Forventet funksjonalitetskrav til anlegget er: Hele flykroppen skal spyles. Det skal benyttes rent vann. Anlegget skal benyttes ned til +4 graders Celsius. Det skal kunne behandle 3 stk P-8A per time og de bør kunne behandles fortløpende
Oppgradering av kommunale boliger i Evenes
Fra økonomiplan 2022-2025. Evenes kommune har boligmasse som ikke er utleid på grunn av dårlig standard. Ved en oppgradering av disse vil en kunne få økt antall innbyggere, samt at oppgradering vil kunne være selvfinansierende ved at man får disse utleid til fastsatt leie

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.