Alle aktuelle byggeprosjekter i Evenes

Utvidelse av forsyningsbygg på nye Evenes flystasjon
Utvidelse av nybygget med inntil ca. 1,650 m2 BTA.
Nybygg av boliger i Evenes
Byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.