Alle aktuelle byggeprosjekter i Bindal

Trafikksikkerhetstiltak ved skole, barnehage og omsorgsboliger i Bindal kommune
Tiltaket skal øke trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter, og omfatter trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. Kontrakten omhandler bygging av veg, fortau, gang- og sykkelveg, bussholdeplass/plattform, forstøtningsmur og parkeringsplass. I tillegg skal det bygges VA-anlegg og belysning.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.