Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3282 m2. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av kommunale boliger i Alstahaug
Riving av 20 boenheter fordelt på 10 vertikaldelte hus i en etasje.
Utskiftning av ventilasjonsaggregat i teknisk rom på Sandnessjøen Sykehus i Alstahaug kommune
Utskiftning av 6 stk ventilasjonsaggregat i teknisk rom i plan 7. Disse ventilasjonsaggregatene består av ett stort aggregat System 1, som forsyner system 2, 3, 4 og 5 med forvarmet tilluft, samt besørger all avtrekksluft og varmegjenvinning fra alle disse ventilasjonssystemene. System 6 er ventilasjon til storkjøkkenet og helt adskilt fra de andre. Dette skal også skiftes. System 2, 3, 4 og 5 er rene tillufts-systemer. Disse skal erstattes med ordinære ventilasjonssystemer med tilluft og avtrekk.
Etablering av landbasert forskningsbygg i eksisterende bygg i Sandnessjøen
Søknaden gjelder: Etablering av nytt landanlegg for klekking, yngel og smolt av laksefisk. Søkt størrelse: årlig prod. 40 000 yngel, årlig biomasse 110 tonn og årlig forforbruk 100 tonn

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.