Alle aktuelle byggeprosjekter i Volda

Til- og ombygg av opplæringsbase ved videregående skole i Volda
27 mill.kr inkl. moms. Det er kombinert ombygging, omdisponering av areal samt tilbygde areal. Aktivitet/hvilerom, teori/grupperom, treningsrom, musikkrom, og produksjonsareal.
Oppgradering av Fv 653 Morkaåstunnelen i Volda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 630m.
Utbygging av bredbånd i Volda kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Nybygg av høydebasseng i Volda Kommune
Det skal byggast eit nytt, stort høgdebasseng med to kammer, over dagens Volda vassverk for å sikre drikkevassforsyninga i Volda sentrum og omegn.
Ombygg av læringssenter ved skole i Volda kommune
Ombygging for etablering av læringssenter ved Vikebygda skule. Oppdraget omfattar to separate bygningar.
Utskifting av rekkverk ved Seljeset bru Fv 5830 i Hornindal
(13 m lang), fv 5830 (gamle Hornindal), 50 km/t, ÅDT: 100
Rehabilitering av fasader på samfunnshus i Volda
Rehabilitering av betong og mur fasadar ved Samfunnshuset i Volda.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.