Alle aktuelle byggeprosjekter i Ulstein

Nybygg av boliger på Skeide
Ca 50 tomter. 50 dekar.
Rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy på barneskole i Ulstein kommune
Oppdragsgiver skal inngå en avtale med en hovedentreprenør som skal ombygge og rehabilitere eksisterende administrasjonsfløy, herunder arbeidsrom for ansatte, på Ulsteinvik barneskole.
Fanggjerde på Fv 653 i Haddalura i Ulstein
150m langt. Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.