Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Utbygging av bredbånd i Tingvoll kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Utskifting av råvannsledning- og vannledning i Tingvoll kommune
Under følger en kort opplisting av arbeidene for å gi anbyder en rask introduksjon til prosjektets omfang (listen er ikke uttømmende). Trasé 1 Sponåsgrenda: Utskifting av ca. 650 m råvannsledning. Type ledning: PE100 225 SDR11. En luftekum med nødvendig armatur. Trasé 2 Resset: Utskifting av ca. 1050 m overføringsledning fra Resset til travbanen i Torjulsvåg. Type ledning: PE100 225 SDR11 Fire vannkummer med nødvendig armatur, en kum i hver ende av utskiftet trasé, og to luftekummer.
Brannteknisk tilstandsanalyse i kommunale bygg i Tingvoll kommune
Gjelder 6 kommunale bygg: Tingvoll barne- og ungdomsskole, Vonheim, Meisingset oppvekstsenter, Einset omsorgssenter, Kveldheim og Straumsnes barnehage.
Utvendig maling av kirke i Tingvoll
Eksisterende malt treverk skrapes for løs maling og vaskes med egnet rensemiddel (f.eks. salmiakk i vann, 1/50). Videre påføres to strøk linoljemaling. Nytt ubehandlet treverk males med tre strøk linoljemaling. Der det første strøket tynnes med terpentin (f.eks. 15%). Anvisning fra valgt malingsprodusent må følges. LinoljeFargene skal være identisk med de eksisterende fargene på kirka. Eventuelt i god dialog med byggherre. Det skal brukes linoljekitt for vinduenemalingen skal være av god kvalitet uten syntetiske tilsetningsstoff. Tekniske opplysninger - Grunnflate på kirken ca. 330 m2. - Raftehøyde skip og kor fra bakken: 6,5 - 7,5 m. - Skipets lengde er 17,2 m x 12,7 m. Koret har en femkantet bue, der ytre vegger er ca 3-4 m. Våpenhus med to tilbygg er ca 4,5 m og dekker nærmest hele vestre vegg, ca 12 m. Se foto og tegning. - 17 vinduer, hvorav 6 store, 4 mellomstore, 5 mindre og to runde i tårnet.
Etablering av beslag over brannmur på omsorgssenter i Tingvoll kommune
På Straumsnes omsorgssenter går det en brannmur midt gjennom D-fløya på omsorgssenteret. Ved overgang til tak er det brukt silikon da bygget ble bygd i år 2000. Denne overgangen har stadig vannlekkasjer og vi ønsker nå å legge beslag over hele brannmuren på ene siden inn mot fløyene og gesimsen. Det er lagt beslag på motsatt side langs hovedvei. Arbeidet er tenkt utført med diffusjonsåpen underlagsduk mot Leca, sløyfelekt 12x23 mm med senter 60 cm, horisontallekt 19x98 mm CC 30 cm. Båndtekkingen klamres i horisontal lekt. Oppsummering: - Båndtekking i plastbelagt stål, standard farger. - Monteres på utlektet Leca, med diffusjonsåpen underlagsduk. - Lekter for innfesting monteres CC 30 cm. - Båndtekkingen utføres med dobbeltfals. - Gesimsbeslag bredde 48 mm plastisolert stål.
Utskifting til LED-gatelys i Tingvoll kommune, fase 1
Det skal totalt skiftes ut i underkant av 300 armaturer. Denne tilbudsforespørselen omhandler første runde, med utskifting av 56 armaturer. Øvrige armaturer vil skiftes ut i bolker på ca 50 stk per år i årene fremover, forutsatt vedtak om finansiering. Oppdragsgiver står fritt til å utløse opsjonene, eller utlyse ny konkurranse.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.