Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Nybygg av landanlegg på Torjulvågen i Tingvoll kommune
Tre produksjonsenheter på cirka 1.500 kvadratmeter hver.
Etablering av veikryss og adkomstvei m.m. ved E39 i Tingvoll kommune
Det skal etableres nytt veikryss til E39, og adkomstveg parallell med europavegen til hallen. Området rundt hallen skal etableres på gitt høyde, planeres og opparbeides i henhold til utomhusplan. Dette inkluderer også tomt for ny brannstasjon. Overvannshåndtering, belysning, skilting, gjerder, autovern mm. skal også etableres.
Gjennomgang/verifisering av punkter etter brannteknisk tilstandsanalyse for kommunale bygg i Tingvoll kommune
Straumsnes omsorgssenter, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Kveldheim, Meisingset oppvekstssenter, Vonheim.
Senking av kommunal veg på industriområdet på Saghøgda i Tingvoll
Tiltaket omfatter ca 160 m eksisterende kommunal veg på industriområdet på Saghøgda, med tilstøtende veger og plasser. I tillegg kommer; - Infrastruktur for vannforsyning og overvannshåndtering. - Senking av trafostasjon.
Utskifting til LED-gatelys i Tingvoll kommune, fase 2-6
Det skal totalt skiftes ut i underkant av 300 armaturer. Øvrige armaturer vil skiftes ut i bolker på ca 50 stk per år i årene fremover, forutsatt vedtak om finansiering. Oppdragsgiver står fritt til å utløse opsjonene, eller utlyse ny konkurranse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.