Alle aktuelle byggeprosjekter i Surnadal

Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa. Leiligheter fra ca 70-110 m2. Bygningsmassen er delt i to, med to separate bygg, forbundet med svalgang. Lavblokk.
Oppgradering av idrettshall i Surnadal
Problem med vassinntrengjing i vegg og vasslekkasje frå taket som igjen har gitt følgeskader på bygget. Garderobar har behov for renovering, samt at inngangsparti ikkje har universell utforming. Varmesystem.
Rehablitering av tre bruer i Surnadal kommune
Solemsvegen bru, Søysetøran bru og Telstadvegen bru
Boring for råvannskilde i Surnadal
Sæterbø har hatt store problemer med vasskvaliteten (grunnet bakterier) gjenom de siste årene. Derfor er vi i gang med å auka kvaliteten på råvannet og muligens utbedre renseprosessen på vassverket. Dette ønsker vi å ferdigstille i løpet av 2023 for å eventuelt vurdere et høydebasseng i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.