Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av hotell og leiligheter på Sunnmøre
Gnr/bnr 8/135 ‐ 8/137‐ 8/37 og 8/38. (Namnet på prosjektet er ikkje endeleg bestemt.) Hotell med 20-25 rom, restaurant og uteservering til 150-200 personer. 16 seksmannshytter, resepsjon med en liten matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget.
Nybygg av brann- og ambulansestasjon i Geiranger
Brannstasjonen skal stå ferdig 2023.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Rehabilitering av heis på omsorgssenter i Stranda kommune
Konkurransen omhandlar heisleveranse for rehabiliterings- og ombyggingsarbeider av 1 stk eksisterande heis.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.