Alle aktuelle byggeprosjekter i Smøla

Utvidelse av landbasert settefiskanlegg og nybygg av næaringsarealer i Smøla
I planforslaget er det tatt inn to næringsareal, et på hver side av fylkesvegen. Utbygginga skal skje i flere byggetrinn over en lengre tidshorisont og vil starte på sørlig del av BN1, deretter på nordlig del etter hvert som behovet melder seg
Nybygg av boliger i Smøla
9,6 dekar. Det er foreslått ønske om å bygge naust på flytebrygge i sjøen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.