Alle aktuelle byggeprosjekter i Sande

Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nytt anlegg ved Larsnes ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Oppgradering av ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nye omsorgsbustadar/utleigehus i Sande
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadfelt på Gurskøy i Sande
15-20 enheter, eneboliger, tomanns- og firemannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.