Alle aktuelle byggeprosjekter i Sande

Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Larsnes
Infrastruktur for 20-25 enheter. Gnr/bnr: 28/1, 2, 14, 17, 30/2 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.