Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Utvidelse av messebygg og takarbeider på kaserne i Åndalsnes
Utvidelse av messebygg samt oppbygging av nytt tak på mannskapskaserne inne på Setnesmoen leir, Åndalsnes.
Etablering av kunstgressbane ved skole i Rauma kommune
Rauma kommune skal bygge ny kunstgressbane i Isfjorden. Banen skal ha størrelsen 7er-bane. Anskaffelsen omfatter grunnarbeider, som graving, lagvis oppbygging av banens fundament, dreneringsanlegg og omlegging av kommunal vannledning. I tillegg kommer levering og legging av kunstgress, støttemur og belysning. Banen ligger ved Isfjorden skole, ca. 7 km fra Åndalsnes sentrum.
Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen i Rauma kommune
Eksisterende skifer demonteres, det monteres nytt undertak inkludert krysslekting. Oppretting skal være inkludert i monteringen av lektene. Skiferstein renses og remonteres, det skal supplertes ned ny skiferstein hvor det er skadet stein. Alt av renner og nedløp monteres i sink.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.