Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
Prioriteringstall 2,95 (middels). Skredtype snø. Heve vollen ca 3 m i minimum 50 m lengde og øke magasinkapasiteten
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Utbedring av Honndalsbrua Fv 61 i Sande
I handlingsprogram 2020-2023.
Breddeutvidelse på Fv 64 Åfarneset i Rauma
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fasaderenovering av Isfjorden Samfunnshus i Rauma kommune
Prosjektet går ut på å renovere fasadene til Isfjorden Samfunnshus (med Isfjordshallen). Eksisterende trekledning skal erstattes av fasadeplater av langtidsholdbar kvalitet. Andre deler av fasadene (mur og treverk) skal males. Noen få vinduer skiftes. Gjennomføring blir delt på to år.
Modernisering av eksisterende anlegg på Setnesmoen skyte- og øvingsfelt i Rauma kommune
Reguleringsplanen vil ikke medføre at skyte- og øvingsfeltet blir utvidet. Det er med andre ord arealene som disponeres av Forsvaret i dag, som blir regulert. Det foreligger ikke planer om utvidelse av antall skytebaner, men primært modernisering av eksisterende anlegg
Etablering av kunstgressbane i Rauma kommune
Vestnes kommune skal etablere 7er kunstgressbane på Vågstranda.
Utskifting av tak på bygg i Rauma
Taktekkingsarbeider Setnesmoen bygg 23.
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Bredbåndsutvikling: Eidsbygda. Rødven. Måndalen, Venås-Skare. Innfjorden, Stokke-Set. Innfjorden, Gridset. Åndalsnes, Hanekamhaug. Åndalsnes, Åk-Åkeshagen. Åndalsnes, Nora-Sletta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.