Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Etablering av fryselager i Giske kommune
Gnr/bnr 7/175, 309 m. fl
Nybygg av dusjer i omsorgssenter i Giske
Det er ønska å etablere dusj m.m. i 6 bebuarrom ved Vigra omsorgssenter.
Sanering av svømmehall ved skole i Giske
Tilbygg med symjehall må sanerast og ny fasade tilpassa ny drift. Frå tilstandsanalyse er det større skade i dette tilbygget. Symjehallen vert ikkje nytta og opprinneleg formål passar ikkje inn i dagens drift. Tilstand tilseier at bygg bør sanerast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.