Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Nytt hovednett på Molnes, Giske
Fra økonomiplan 2021-2024.
Etablering av betongplate på eksisterende grunnmur ved fyrstasjon i Giske kommune
Storholmen fyrstasjon ligger på Storholmen 12 km nordøst for Vigra i Møre og Romsdal. Kystverket skal etablere en betongplate på eksisterende grunnmur for å forenkle logistikk til fyret. Det skal etableres ca 55m2 betongplate på eksisterende grunnmur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.