Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Nybygg av leiligheter i Giske
Detaljreguleringsplanen er utarbeidd av Olset AS på vegne av Mona Berit Ytterland, som er eigar av området (gnr./bnr. 188/2) og Tomteservice AS (eigar av gnr./bnr. 188/25).
Utdyping av havn i Giske
Utdypning av Gjøsund fiskerihavn med deponering av mudringsmassene i stranddeponi med tillhørende innfatningssjete. Noe sprengningsarbeider kan være aktuelt. Total mengde mudringsmasse 235.000 m3. Total lengde sjete 750 m.
Ombygg av klasserom m.m. ved skole i Giske kommune
Arbeidet omfatter ombygging av eksisterende skolebygg. Ombyggingen består blant annet av følgende (ikke uttømmende): - Riving av bærevegg med ny bjelke (1 et sør) - Riving av kontorskillevegger (1.et. sør) - Ny vegg mellom klasserom og lærerarbeidsplasser - Etablering av nye vindu i fasade (betongsaging) (2.et nord) - Riving og etablering av nye vegger for inndeling av klasserom (2 et) - Tilpasning av ventilasjonsanlegg i 1 et. - Nytt ventilasjonsanlegg i 2. et. - Ny belysing og tilpasning av belysning alle berørte rom - Oppgradering og tilpasning av brannalarmanlegg og ledesystem.
Ombygg av klasserom og garderobeløsning m.m. ved barneskole i Giske kommune
Arbeidet omfatter ombygging av eksisterende skolebygg. Ombyggingen består blant annet av følgende (ikke uttømmende): - Utbedring akustikk med himlingsplater i kjellerkorridor (Bygg B) - Ombygging klasserom, rive vegger mot bi-rom for å få større klasserom (Bygg B) - Ombygging klasserom til ny garderobe og grupperom (Bygg B) - Ombygging klasserom, inkludere korridor i klasserom (Bygg A) - Rive bod og toalett og etablering av nytt HCWC (Bygg A) - Etablere nytt klasserom i bibliotek (Bygg A) - Etablere kjøkken i kultursal (Bygg A) - Nye dører til klasserom - Ny rampe utvendig.
Etablering av moduler ved ungdomsskole i Giske kommune
Der er behov for å få på plass 4 nye klasserom med tilhørende grupperom, wc og gangareal til skolestart høsten 2021, i form av moduler. Utvendige ramper til hvert klasserom skal medtas i leveransen. Det prises inn en opsjon for modul nr 5: Fellesareal/vrimleareal med tilhørende grupperom, wc, gangareal og utvendig rampe. Modulen skal i fremtiden kunne benyttes som en klasseromsmodul og leveres med same innhold og kvalitet som de øvrige modulene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.