Alle aktuelle byggeprosjekter i Aukra

Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Avslutningstiltak for avfallsdeponi på Rothaugen i Aukra
Anskaffelsen gjelder leveranse- og anleggsarbeider i forbindelse med avslutning av Rothaugen avfallsdeponi med legging av sigevannsledninger, etablering av fangdam, luftebasseng og sedimenetasjonsbasseng, og fylling/lukking av deponi for Aukra kommune.
Brannsikring av kirke i Aukra kommune
Aukra sokne og fellesråd har besluttet å brannsikre Aukra Kyrkje med fulldekkende sprinkleranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.