Alle aktuelle byggeprosjekter i Aukra

Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker på Julsundet i Aukra, felt BK 1
Dette er et tomtefelt som inneholder 6 enkelttomter, med formål å oppføre 2- eller 4-mannsboliger.
Oppgradering av Bergland bufellesskap i Aukra kommune
Ombyggingen omfatter arealer for 4 boenheter med kjøkken, stue, soverom, bod og bad, samt et fellesareal med kjøkken, stue, kontor, bad og teknisk rom. Arealet som skal ombygges/renoveres er på ca. 420 m2. Sørenden av bygget skal det bygges et tilbygg på ca. 29 m2. Det skal bygges en garasje med boder og avfallsrom med areal på ca. 56 m2
Oppgradering og modernisering av ventilasjonsanlegg i kommunehus i Molde kommune
Oppgraderingen inkluderer:• Tilknytning til fjernvarme- og fjernkjøleanlegg• Riving av eksisterende kjøleaggregat på tak av kommunehuset• Ombygging til lavtemperatur varmeanlegg, nye radiatorer/konvektorer• Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat• Nytt ventilasjonsaggregat• Ny varmtvannsbereder.
Boring av fjellbrønnar ved skole i Molde
Delar av Julsundet skole har framleis elektrisitet som energikjelde til oppvarming. Det er planlagt å bore fleire fjellbrønnar slik at heile skolen nyttar fornybar energi til oppvarming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.