Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (6)
Aure (14)
Averøy (2)
Fjord (4)
Giske (5)
Gjemnes (2)
Hareid (9)
Herøy (8)
Molde (63)
Rauma (10)
Sande (1)
Smøla (5)
Stranda (7)
Sula (7)
Sunndal (9)
Surnadal (4)
Sykkylven (7)
Tingvoll (7)
Ulstein (7)
Vanylven (3)
Vestnes (11)
Volda (10)
Ålesund (47)
Ørsta (11)
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg i Raudvika
Det skal bygges et landbasert matfiskanlegg som kan produsere 100 000 tonn laks pr. år. Anlegget skal bygges i fjellhaller.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Totalentreprise for rørpost (K6311), kontrakt er signert med Norway filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland (Swisslog) Totalentreprise for AGV (K6201), kontrakt er signert med Gibotech A/S (dansk selskap)
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sunndal
Fra nettutviklingsplan 2010-2020.
Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Utvidelse av handelspark i Kristiansund, trinn 2
Gnr/bnr: 34/179, 31/1395, 31/308. BREEAM-sertifiseres til Very Good.
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger, 9403 i Nordmøre 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal kommuner.
Ny sentrumskole i Ørsta
Gamlebygget strippes ned til råbygg i 12 etasje. Mellombygget pusses opp delvis. Ny fløy for 5-7 trinn (massivtre).
Nybygg av landanlegg på Torjulvågen i Tingvoll kommune
Tre produksjonsenheter på cirka 1.500 kvadratmeter hver.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 120 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 3-5 etasjer. Ca. 20 omsorgsboliger og 30 private leiligheter i første byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Tilrettelegging for boligbebyggelse i Molde
Planområdet er ca 115 daa.
Nybygg av hotell og leiligheter på Sunnmøre
Gnr/bnr 8/135 ‐ 8/137‐ 8/37 og 8/38. (Namnet på prosjektet er ikkje endeleg bestemt.) Hotell med 20-25 rom, restaurant og uteservering til 150-200 personer. 16 seksmannshytter, resepsjon med en liten matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget.
Nybygg av Omega 3-fabrikk i Kristiansund
Prosessanlegget ligger på separat prosjekt. Totalkostnad for den nye fabrikken/prosessanlegget er 700.000.000:-.
Utdyping av fiskerihavn på Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter.
Ny- eller ombygg av distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
Bygges etter Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
Oppgradering av Remetunnelene ved Brattvåg i Ålesund
Remetunnelane består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen.
Ombygg av transformatorstasjon og etablering av ny 132kV-ledning i Ålesund kommune
14 bryterfelt inkludert nytt vern- og kontrollanlegg bygges. I tillegg skal det etableres nytt innstrekkstativ og rør-samleskinner på to av fire seksjoner. Det skal også bygges en ny 132kV endemast på stasjonsområdet mellom to av linjene og det nye innstrekkstativet.
Riving av eksisterende bebyggelse og nybygg av leiligheter i Ulstein kommune
Ca. 30-40 boenheter. Riving av eksisterande bebyggelse og nybygg av bustadblokk på 4 og 6 etasjar som i tillegg har delvis nedgravd garasje og ei blokk på 4 etasjar der det vil vere næringsareal i 1. etasje for fiskeri og bustadar over.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Ombygg av kontor i Ulsteinvik
BREEAM-sertifisert.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av hytteområde i Ulsteinvik
99 daa. Del av gnr/bnr 20/5.
Nybygg av boliger på Steinvågneset i Ålesund
Formålet med detaljreguleringsplanen er å transformere eldre industri-/næringsbygg til hovudsakleg bustadformål.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Riving og nybygg av boliger i Molde
Ca. 30 boenheter. Rekkehus, 2-mannsboliger og 4-mannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Tustna
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Røst og Brønnøysund.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Nybygg av infrastruktur ved idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.
Etablering av husvære/bustadar i Sykkylven kommune
Oppføring av bustadar for utleige. Husværa skal byggast i sentrumsnært område av Sykkylven kommune. Parkeringsplassar med ladepunkter for el-bil.
Nybygg av fryselager i Ålesund
Det søkes om utfylling av et areal på ca. 1,5 da over dagens sjøbunn, et volum på ca. 7000m3
Nybygg av landskapshotell og utsiktspunkt på Haugnesstranda i Hustadvika
Hotellet er tenkt utformet som flere mindre enkeltbygg, 10-12 rom, parvis samlet som enkelt-hytter.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Ombygg av vindkraftverk i Ålesund
Nye Sandøy vindkraftverk er i praksis en videreføring av dagens vindkraftverk, det er kun tårnhus og turbinblader på dagens vindturbiner som skal skiftes ut. Vindturbinene i Nye Sandøy vindkraftverk vil få en totalhøyde på 77,5 meter, som er tre og en halv meter høyere enn dagens turbiner. Rotordiameteren vil bli 52 meter, som er fire meter lengre enn i dag. Det skal ikke tas i bruk nye arealer innenfor planområdet til vindkraftverket. Det er gitt konsesjon for en installert effekt på 4,25 MW, noe som årlig kan gi 12-15 GWh ny fornybar energiproduksjon.
Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Anskaffelse av felles rigg- og drift til sykehus på Hjelset i Molde
Entreprise K1101 Felles rigg og drift vil blant annet benyttes til å sørge for god logistikk og flyt på byggeplass, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjon(er), byggeheiser mv. Kontrakten gjennomføres som en NS 8405 entreprise, der store deler av arbeidet vil avregnes etter medgått tid og materiell.
Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.