Alle aktuelle byggeprosjekter i Valle

Nybygg av fritidsboliger i Valle
42 tomter for frittliggende fritidsbebyggelse og 5 områder til fritidsbebyggelse der det er enten kan bygges 17 frittliggende fritidsboliger på store tomter eller inntil 34 små/ konsentrerte fritidsboliger på mindre tomter.
Nybygg av enkle og dobbelhytter i Valle, trinn 1
Masseuttak finnes på området.
Nybygg av gang- og sykkelveg og kurveutbedring på riksveg 9 i Valle og Bygland kommune
Prosjektet omfatter bygging av 1550 meter med ny GS-veg langs Rv. 9 på strekningen Fjellskar – Haukedalsvegen på Rysstad i Valle kommune, samt ca. 450 meter med ombygging/kurveutbedring av Rv. 9 ved Moisbekk i Bygland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.