Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillesand

Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 1
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall. Planlagt byggetid 12-14 måneder
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Utbedring av vannledning i Lillesand
Oppstrekking av drikkevannskilde.
Ombygging av pumpestasjon i Kjøbmannsvig
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Etablering av nytt tremeter stupetårn med fast plattform i Lillesand kommune
Det gamle tremeter stupetårnet i Møglestu svømmehall ble revet sommeren 2022 som følge av alderdom og slitasje. Bystyret i Lillesand kommune har vedtatt at det skal settes opp et nytt tremeter stupetårn. Det forutsettes at stupetårnet kan gjenbrukes ved eventuell totalrenovering eller nybygging av svømmehallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.