Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillesand

Ombygg av kirke for bruk som selskapslokale med tilhørende overnatting og riving/nybygg av leiligheter i Arendal
Ca 1.7 daa Inntil 10 leiligheter bak kirken, samt 1 leilighet på kirkeloftet.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.