Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Agder fylkeskommune
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand, trinn 1
Total byggetid ca 10-15 år. Adresse: Svanedamsveien 10 og 16. Gnr/bnr: 14/154 og 1012. BKS1= 11 leiligheter i varierende størrelse 147-188 m2, BBB1= 109 leiligheter i variende størrelse 33-164 m2. Felles parkeringskjeller under husen med 120 parkeringsplasser.
Nybygg av leilighetsblokker med felles parkeringskjeller på Lund, Kristiansand
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 hus med felles parkeringskjeller under. BBB1= maks 68 leiligheter med varierende størrelser, BBB2= maks 12 leiligheter med varierende størrelser. 3-6 etasjer. Tomt: tidligere Oddernes skole på Lund. Gnr/bnr: 38/23, 44/104 og 44/240.
Riving av eksiterende sykehjem og nybygg av omsorgssenter i Randesund
Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av næringsbygg i Kristiansand
Prosjektet består av CFK1 og CAH1. CFK= 3.100 m2 BRA, CAH1= 3.650 m2 BRA. Gnr/bnr: 67/25 og 67/26.
Nybygg av dagligvarubutikk og leilighetsbygg i Kristiansand
1200-1400 m2 dagligvarubutikk, 35-40 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 40/76, 165, 166, 167 og 641. 3 etasjer med inntrukken 4 etasje.
Utvidelse av vintensenter på Gimlemoen i Kristiansand
Det planlegges et nybygg i 3. etasjer på totalt ca. 3.000 kvadratmeter på Universitetet i Agders Campus i Kristiansand. Universitetet har også behov for lokaler og vil leie deler av det nye bygget, Vitensenteret skal ha cirka 2.000 kvadratmeter og Universitetet cirka 1.000 kvadratmeter. 88 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Landskapsarkitekt, forprosjektering: Bjørbekk & Lindheim AS Oslo
Utvidelse av feriesenter i Kristiansand
Aktuelle funksjoner og arealbruk: Resepsjonsarealer – 200 m2 BRA Restaurant/servering – 300 m2 BRA Butikk – 500 m2 Møtesal eksist. 1500m2 BRA Møte-/konferansefasiliteter i sambruk med Folkehøgskolen - 1500m2 BRA Ferieleiligheter i småhus 40 stk a ca 50 m2 – 2000 m2 BRA Feriehytter 5 stk a 30 m2 – 150 m2 BRA Hotell/ferieleiligheter/hybler for FHS 50 rom a 25 m2 – 1250 m2 SUM BRA – 7400 m2 Dagens bygningsmasse utgjør ca 4000 m2 BRA. Planen skal utformes slik at området kan utvikles trinnvis, ettersom behovet utvikler seg.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand, trinn 2
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Rammeavtale for håndverkertjenester - rørlegger til Kristiansand kommune
Totale vedien estimert ca. 350 mnok over en periode på 4 år.
Rammeavtale for håndverkertjenester - elektriker til Kristiansand kommune
Totale vedien estimert ca. 350 mnok over en periode på 4 år.
Rammeavtale for håndverkertjenester - tømrer til Kristiansand kommune
Totale vedien estimert ca. 250 mnok over en periode på 4 år.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 38/16 og 18 samt 40/15. Planområdet er til sammen 11.58 daa.
Nybygg av vertikaldelte tomannsboliger i Hortemo
4 st tomannsboliger 1 st firemannsbolig
Nybygg av fellesskapshus og parkering i Kristiansand
Gnr./bnr. 37/95, 37/431, 37/739, 37/740, 37/823 og 37/824
Riving og tilbygg av barnehage i Kristiansand
Hokus Pokus barnehage skal utvides, og tilrettelegges for 125 barn. I dag rommer barnehagen 115 barn. Omsøkt tiltak består i riving av bygningsmassens eldste fløy, samt oppføring av et nybygg i tilnærmet samme posisjon. Nybygget vil være i en etasje, i likhet med bygningen som rives. Samlet areal etter ombygging: BYA: 1304 m2, BTA: 1396 m2, BRA: 1307 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Søgne
8 leiligheter og 8 carporter.
Opparbeidelse av torg/park på dekket over parkeringskjeller i Kristiansand kommune
Området skal opparbeides som en møteplass med gang- og oppholdsarealer, sitteplasser, plantefelt og lekearealer.
Ombygg av skole til barnehage i Kristiansand kommune
Øvre Slettheia skole er vedtatt nedlagt, og elevene skal flyttes til Slettheia skole fra skolestart høsten 2024. Skolen skal bygges om til barnehage. Øvre Slettheia Barnehage er i dag lokalisert i midlertidige lokaler. Bygget som skal bygges om fra skole til barnehage er fra 2010 og er på ca. 1500 m2.
Riving av eksisterende flytebrygger og nybygg av brygge i Kristiansand
To flytebrygger skal erstattes med en ny bryggekonstruksjon i tre som strekker seg fra Nodevika i nordvest, til kaien i sør. Denne nye bryggen blir en promenade over vannet, og en ramme rundt småbåtene som stilles ut i Nodeviga Museumshavn. Bryggen blir en 170 m promenade over vannet, og en ramme rundt småbåtene som stilles ut i Nodeviga Museumshavn.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand, fase 3
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B11A og B. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Nybygg av eneboliger med integrert garasje i Kristiansand
Adresse: Sofiero 5, 7, 9 og 11. Gnr/bnr: 69/34, 69/31, 69/32 og 69/33.
Utskifting av kjøkken i kommunale bygg i Kristiansand kommune
Dette gjelder 12 bygg og til sammen 26 kjøkken.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Tilbygg av parkeringskjeller, leiligheter og ombygg til leiligheter i eksisterende leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Strandpromenaden 31 og 33 og Østre Strandgate 56B. 3 og 4 etasjer.
Bruksendring og ombygg til boliger i Kristiansand
Næring i 1.etasje ombygg til boliger i etasje 2 og 3.
Riving og nybygg av garasjerekke i Kristiansand
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET: Søker om å rive eksisterende garasjerekker i 2. etg på parkeringsanlegg i Morkelstien 28. Garasjerekkene erstattes av nye vegger og takkonstruksjon, som gir en felles, lukket del av anlegget, i hele 2. etg. 1. etg inkludert betongdekke mellom etasjene forblir uendret.
Etablering av nødboliger i Kristiansand kommune
Modulene skal prefabrikkeres for raskt å kunne ferdigstilles på tomt. Nødboligen skal kunne benyttes på ulike tomtetyper og byggherre vil stå for klargjøring og bearbeidelse av tomt, samt tilkoblinger.
Opparbeide for infrastruktur for nybygg av eneboliger i Søgne
Gnr/bnr: 431/306, 431/308, 431/305 og 431/307. Adresse: Juviga 16, 17, 18 og 19.
Ombygg av barneskole i Kristiansand
Ombygging av ca. 200 m2 i underetasje for endret bruk til minikompetanseavdeling. Endring av fasade. Nye sanserom og grupperom samt kjøkken, garderobe og fellesrom.
Etablering av solcellanlegg på tak på kulturhus i Nodeland
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgsboliger i Nodeland
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms. Gnr/bnr: 610/46 og 610/280.
Etablering av solcelleanlegg på tak på omsorgssenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på oppvekstsenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på tak på rådhus i Nodeland
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på tak på omsorgsbolig i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på oppvekstsenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgssenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av nytt frontlys i saler i Kilden teater og konserthus i Kristiansand
Delpakke 1: Frontlys i konsertsal og teater- og operasal Delpakke 2: Frontlys i multisal og intimsal
Riving av lager/garasjebygg i Kristiansand
Søknaden inkluderer også Industrigata 8a (En del av Gnr/bnr: 152/440, 152/441, 152/2248, 152/2247 og 162/2246).
Rehabilitering skatepark i Kristiansand kommune
1200m2 scatepark i plasstøpt betong.
Innvendige endringer samt mindre fasadeendringer av forretningsbygg i Kristiansand
tiltaket omfatter innvendige endringer, herunder riving og oppføring av innvendige skillevegger, etablering av nye garderober med toalett og dusj, samt mindre fasadeendringer og oppsetting av skilt/logo.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.