Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Flekkefjord, trinn 1
Berørte eiendommer: Gnr. 203 bnr. 348,349,379,382,390,399,557,664,795,797,950,995, 1071, 1082, 1199, 1283, 1284, 1678, 1679 og gnr. 303 bnr. 1. Totalt skal det bygges 36.000 m2 BRA. Totalt 104 boenheter. Området planlegges utbyggt i 3 byggetrinn. Det skal etableres inntil 215 offentlige parkeringsplasser.
Nybygg av hyttefelt i Flekkefjord
Planområdet er omtrent 110,5 daa.
Bruksendring og nybygg av nærings- og boligbygg i Flekkefjord
3 og 4 etasjer. Riving av deler av bygg.
Nybygg av fortau og VA-ledning i Flekkefjord
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau på østsiden av kjørevegen til Grønnes, på strekningen sør for gnr. 206, bnr 1294 (Skottelia 9) og frem til Grønnes barnehage. Fortauet vil ha en lengde på ca. 240 meter, og med bredde 2,5 meter.
Etablering av strandpromenade i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/190, 203/1462, 203/1064 og 0/0.
Utbedring av VA-anlegg i Flekkefjord
Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende anlegg, ny VL samt splitting av fellesledning OV/SP fra Øvreid til lekeplassen i Årnesskogen.
Montering av trappeheis m/batteridrift ved bedehus i Gyland
Prosjektet omfatter montering av trappeheis m/batteridrift TK S100 fra første til andre etasje. Trappeheisen planlegges montert på venstre side i trappen. Stolen er utstyrt med sikkerhetsbelte og manuell svingbar stol. Den har også joysticktetjening på både stol og veggpaneler. Joysticken fungerer også som nøkkel slik at stolheisen kan låses. Stolen vil stå parkert enten ved skinnestart eller skinneslutt oppe eller nede. Trappens bredde etter montasje vil i hovedsak bli 900 mm, men forbi der stolen står parkert vil bredden være 760 mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.