Alle aktuelle byggeprosjekter i Farsund

Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Rehabilitering av kirke i Farsund kommune
Fasadearbeider og innvendige og utvendige bygningsmessige arbeider.
Nybygg av brygger, naust med mere i Farsund
Gnr/bnr: 212/1, 212/14, 212/38, 212/39. 3 naust. 20-30 meter brygge.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.